Nền giáo dục nước Mỹ

Student Reading in Library

Đại học Mỹ và Việt Nam khác nhau gì?

Mỹ là nước thứ hai trên thế giới có số du học sinh Việt Nam theo học nhiều nhất. Năm 2009, Việt Nam trở thành quốc gia đứng thứ 9 trên thế giới về số lượng du học sinh tại Mỹ.