Thông tin cần biết sau khi đến Canada

Chuyển đến Canada sinh sống là một cơ hội thú vị nhưng ở thời gian đầu mới nhập cư, chắc chắc rằng sẽ có ít hay nhiều thử thách cho sự thay đổi môi trường sống. Để chuẩn bị cho sự thay đổi lớn này, bạn cần…


Sau khi đến Canada

Việc trước tiên bạn cần làm khi đến Canada đó là liên hệ với tổ chức phục vụ dân nhập cư tại địa phương. Ở đây, bạn sẽ được trợ giúp tất cả thông tin cần thiết để bắt đầu cuộc sống mới, trong đó quan trọng nhất là tìm chỗ ở, học ngôn ngữ bản xứ và tìm việc làm. Ngoài ra, bạn cần phải quan tâm đến việc mở tài khoản, đăng ký bảo hiểm sức khỏe,…

Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin tại website  http://www.cic.gc.ca    (Citizenship and Immigration Canada)