Thủ tục xin thị thực du học Pháp cho người dưới 18 tuổi

Loại thị thực được cấp  cho người du học dưới 18 tuổi là loại dài hạn có giá trị 11 tháng, ra vào nhiều lần, sau khi có quyết định đồng ý của Bộ Ngoại giao Pháp.

Hồ sơ bao gồm: (phải nộp hồ sơ ít nhất là 2 tháng trước ngày khai giảng)

 • 5 đơn xin thị thực
 • 6 hình mới nhất (khổ 35x45mm, nền trắng)
 • Hộ chiếu còn giá trị 3 tháng sau khi hết hạn thị thực (bản chánh và bản sao)
 • Bản sao hộ khẩu
 • Giấy ủy quyền của Bố Mẹ (bản chánh và 2 bản copie) cho người bảo lãnh ở Pháp tiếp đón đứa trẻ (làm theo mẫu)
 • Giấy tờ chứng minh học lực tại việt Nam : (dịch ra tiếng Pháp và photocopie làm 3 bản)
 • Chứng chỉ học trình mới nhất
 • Học bạ năm cuối
 • Giấy chứng nhận ghi danh vào một trường học tại Pháp
 • Giấy bảo lãnh của ngưới ở Pháp (làm theo mẫu, 1 bản chánh và 2 bản sao)
 • Chứng từ cư trú ở Pháp (copie làm 3 bản): hợp đồng thuê nhà hoặc giấy sở hữu nhà của người bảo lãnh
 • Chứng từ thu nhập (copie làm 3 bản) của người bảo lãnh: bản lương 3 tháng mới nhất, giấy đóng thuế thu nhập
 • Bản sao chứng minh thư của người bảo lãnh, nếu người bảo lãnh chưa có quốc tịch Pháp : bản sao thẻ cư trú (làm 3 bản)

Sau khi được đồng ý cấp thị thực cần nộp thêm:

 • Giấy chứng nhận đã chích ngừa (bệnh bại liệt và bệnh lao)
 • Bảo hiểm dân sự và y tế trong thời gian du học (11 tháng)
 • Giấy giữ chỗ vé máy bay
Nhóm liên quan: ,