Trên đường hội nhập – Unitec

Học viện UNITEC nằm tại thành phố Auckland – thành phố lớn nhất và hiện đại nhất New Zealand, hiện nay là một học viện công nghệ công lập của Newzealand, là một thành viên của tổ chức quốc tế các trường Đại học và có quan hệ chính thức với nhiều học viện trên thế giới.