Trường đại học Nam Columbia

Trường Đại học Nam Columbia (CSU) có trụ sở tại Orange Beach, Bang Alabama, là một trường Đại học được công nhận chính thức bởi Hội đồng Giáo dục và Đào tạo từ xa DECT – Trường đào tạo các chương trình Đại học và sau Đại học phục vụ nhu cầu học tập của tất cả các học viên thông qua một phương tiện truyền thông hiện đại.

Please click here to see more: brochure_2011.pdf

Nhóm liên quan: