Visa 101 – Con cái phụ thuộc

  • Visa theo diện này dành cho con dưới 25 tuổi của cha mẹ là công dân hay thường trú nhân Úc, hay là công dân New Zealand đủ tư cách ở Úc.
  • Cần phải thỏa mãn một số tiêu chuẩn khác về sức khỏe và không mắc các bệnh nghiêm trọng, không phạm pháp phạm tội.

* Các điều kiện cơ bản :

  • Người nộp đơn có thể là con ruột, hay con nuôi, hay con với người vợ/chồng trong lần hôn nhân trước.
  • Trường hợp là con của người bảo lãnh trong lần hôn nhân trước thì người con đó phải dưới 18 tuổi và người bảo lãnh không còn chung sống với cha mẹ ruột hoặc nuôi của người con nữa nhưng trên pháp lý vẫn phải có trách nhiệm chăm sóc người con đó.
  • Nếu là con nuôi của người bảo lãnh thì việc nhận làm con nuôi phải xảy ra trước khi cha mẹ trở thành thường trú nhân Úc.
  • Con được bảo lãnh phải dưới 25 tuổi tại thời điểm nộp đơn. Nếu trên 18 tuổi thì phải chứng minh còn phụ thuộc tài chính của cha/mẹ hay còn đang đi học.
  • Cha/mẹ phải có những quyền giám hộ hợp pháp đối với con dưới 18 tuổi: quyết định nơi người con sẽ cư trú, được phép của tòa án đưa con ra khỏi quốc gia đang sinh sống, hay được ủy quyền hợp pháp của người giám hộ người con đó,…

– Khi đã được cấp Visa, được thường trú vĩnh viễn tại Úc, có thể và ra vào Úc bất cứ lúc nào trong vòng 5 năm. Có quyền làm việc, học tập và nhận các hỗ trợ về y tế và sức khỏe. Tuy nhiên, sẽ cần phải đợi một thời gian sau mới được hưởng các quyền lời về an sinh xã hội và nhập quốc tịch khi đã hội đủ các điều kiện về thời gian thường trú ở Úc.

– Người bảo lãnh ở Úc phải cam kết bảo lãnh 2 năm về mặt tài chính cho người con được bảo lãnh ở Việt Nam. Nếu được yêu cầu, có thể người bảo lãnh phải đóng tiền “bảo đảm”.