Visa 114 – Người già phụ thuộc

  • Loại visa này dành cho người già sống phụ thuộc hoàn toàn vào người thân ở Úc.
  • Người bảo lãnh ở Úc phải là người thân gần trong gia đình như là con ruột, con nuôi, cha/mẹ, anh/chị/em, cô dì/chú bác, cháu (ruột thịt hay trong lần hôn nhân trước)…
  • Nếu được yêu cầu, có thể người bảo lãnh phải đóng tiền “bảo đảm”.

Điều kiện cơ bản:

  • Thỏa mãn yêu cầu về độ tuổi được nhận trợ cấp hưu của Chính phủ Úc (độ tuổi khác nhau giữa nam và nữ)
  • Người được bảo lãnh phải còn độc thân, chưa bao giờ kết hôn, hay đã ly hôn/ chính thức ly thân, góa vợ/chồng.
  • Người đó đang sống hoàn toàn phụ thuộc vào người thân ở Úc về tài chính trong một khoản thời gian xác định (thường là 3 năm).

– Thành viên gia đình (con dưới 18 tuổi hoặc người trưởng thành phụ thuộc) của người được bảo lãnh được đi cùng.

– Ngoài ra, người được bảo lãnh phải chứng minh có đủ sức khỏe, không mắc các bệnh nghiêm trọng, không phạm pháp phạm tội.

– Sau khi được cấp Visa sẽ được hưởng đầy đủ các quyền lợi dành cho những người di dân theo Luật về y tế, an sinh xã hội… Có thể trở thành công dân khi đã thỏa mãn một số yêu cầu cần thiết về thời gian thường trú, được quyền bảo lãnh người thân (phải chờ đến lúc đã hội đủ các tiêu chuẩn).

 

Nhóm liên quan: