Danh sách các trường đại học học phí thấp ở Anh

Xu thế lựa chọn trường học hiện nay không chỉ dựa vào tiêu chí đánh giá về chất lượng nữa mà còn bao gồm nhiều yếu tố khác. Với việc học phí ngày càng gia tăng, các học sinh và bậc phụ huynh sẽ phải cân nhắc tổng chi phí và lựa chọn trường nào tương xứng nhất với số tiền mà họ bỏ ra.

Top 10 trường đại học ít chi phí nhất tại Vương quốc Anh:

10. Đại học Birmingham – Xếp hạng chất lượng: 23

Giá thuê nhà: 59,37 Bảng/tuần

Học phí: 9000 Bảng/năm

9. Đại học Coventry – Xếp hạng chất lượng: 65

Giá thuê nhà: 58,50 Bảng/tuần

Học phí: 7.500 Bảng/năm

8. Đại học Queen’s University Benfast – Xếp hạng chất lượng: 55

Giá thuê nhà: 51,10 Bảng/tuần

Học phí: 9000 Bảng/năm

7. Đại học Oxford – Xếp hạng chất lượng: 3

Giá thuê nhà: 80,12 Bảng/tuần

Học phí: 9000 Bảng/năm

6. Đại học Durham – Xếp hạng chất lượng: 5

Giá thuê nhà: 66,75 Bảng/tuần

Học phí: 9000 Bảng/năm

5. Đại học Lancaster – Xếp hạng chất lượng: 9

Giá thuê nhà: 57,46 Bảng/tuần

Học phí: 9000 Bảng/năm

4. Đại học Stirling – Xếp hạng chất lượng: 50

Giá thuê nhà: 62,90 Bảng/tuần

Học phí: 6.750 Bảng/năm

3. Đại học Glasgow – Xếp hạng chất lượng: 17

Giá thuê nhà: 70,73 Bảng/tuần

Học phí: 6.750 Bảng/năm

2. Đại học Robert Gordon – Xếp hạng chất lượng: 52

Giá thuê nhà: 70,79 Bảng/tuần

Học phí: 5000 Bảng/năm

1. Đại học Ulster – Xếp hạng chất lượng: 60

Giá thuê nhà: 51,10 Bảng/tuần

Học phí: 6000 Bảng/năm

H.P

Theo Telegraph

Nhóm liên quan: