Danh sách tuyển sinh các trường Nhật Bản hợp tác cùng Atlantic

Danh sách tuyển sinh các trường Nhật Bản hợp tác cùng Atlantic

Cùng Du học Atlantic tìm hiểu và phân tích tất tần tật về danh sách tuyển sinh các trường Nhật Bản hợp tác cùng Atlantic.

Danh sách tuyển sinh các trường Nhật Bản
Stt Tên trường Thành phố/ Tỉnh Học phí (yên)/năm Ký túc xá(yên)/ 3 tháng Chi phí ăn dự tính/ tháng Phí dịch vụ (vnđ) Ghi chú
1 IPU Đại học quốc tế
Thái Bình Dương
Okayama 1,202,380 JPY/năm 416,000 JPY 130,000 – 200,000 JPY                11,500,000 Khóa chuyên ngành
2 KCG Học viện kỹ
Thuật máy tính
Kyoto
Kyoto 1,400,000/năm 500,000 JPY 250,000 – 300,000 JPY                11,500,000 Khóa chuyên ngành
3 Trường nhật ngữ
Sendagaya
Tokyo 1,506,000 – 1,161,000 JPY/2 năm 30.000 JPY/tháng 30.000 – 40.000 JPY/tháng                11,500,000 Khóa tiếng
4 Kỳ thi JPUE Khắp nước Nhật 150 USD/lượt thi 25.000 – 35.000 JPY/tháng 35.000 – 45.000 JPY/tháng                11,500,000 Khóa chuyên ngành
5  KOHWA  Tokyo                  783,200                      126,000                    6,000,000                11,500,000 Khóa tiếng
6  SHINJUKU  Tokyo                  779,000                      147,000                    6,000,000                11,500,000 Khóa tiếng
7  WISDOM  Chiba                  730,000                      170,000                    5,000,000                11,500,000 Khóa tiếng
8  CANAAN  Tokyo                  760,000                      170,000                    6,000,000                11,500,000 Khóa tiếng
9  WESTCOAST  Tokyo                  760,000                      170,000                    6,000,000                11,500,000 Khóa tiếng
10 TMC  Chiba                  830,000                      175,000                    5,000,000                11,500,000 Khóa tiếng
11 3H  Chiba                  785,000                      120,000                    5,000,000                11,500,000 Khóa tiếng
12 SHINTOMI  Chiba                  750,000                      120,000                    5,000,000                11,500,000 Khóa tiếng
13  YAMATE  Saitama                  780,000                      110,000                    5,000,000                11,500,000 Khóa tiếng
14 HVQT Tokyo  Tokyo                  695,000                      175,000                    6,000,000                11,500,000 Khóa tiếng
15 ADVANCE  Nagoya                  788,740                      110,000                    5,000,000                11,500,000 Khóa tiếng
16 NORTH RIVER  Nagoya                  715,000                      103,000                    5,000,000                11,500,000 Khóa tiếng
17 YOKOHAMA  Yokohama                  696,000                      126,000                    5,000,000                11,500,000 Khóa tiếng
18 KYUSHU Gengo   Fukuoka                  770,000                        90,000                    5,000,000                11,500,000 Khóa tiếng
19  HVGD NAGOYA  Nagoya                  780,000                      150,000                    5,000,000                11,500,000 Khóa tiếng
20 WASEDA EDU  Tokyo                  829,000                      165,000                    6,000,000                11,500,000 Khóa tiếng
21 JILC  Fukuoka                  750,000                      100,000                    5,000,000                11,500,000 Khóa tiếng
22  TOYAMA THƯỜNG  Toyama                  700,000                        90,000                    5,000,000                11,500,000 Khóa tiếng
23 SENDAI  Sendai                  782,000                      100,000                    5,000,000                11,500,000 Khóa tiếng
24 KUMAMOTO  Kumamoto                  785,000                        44,000                    3,000,000                11,500,000 Khóa tiếng
25 SHOIN  Kyoto                  722,000                      140,000                    5,000,000                11,500,000 Khóa tiếng
26 OSAKA GAIGO  Osaka                  748,000                      150,000                    5,000,000                11,500,000 Khóa tiếng
27 YAMATO  Nara                  787,000                      120,000                    5,000,000                11,500,000 Khóa tiếng
28 KOGAKUIN  Hachioji                  679,000                      175,000                    5,000,000                11,500,000 Khóa tiếng
29 ISB   Tokyo                  700,000                      170,000                    6,000,000                11,500,000 Khóa tiếng
30 ISI  Nagano                  742,000                        95,000                    5,000,000                11,500,000 Khóa tiếng
31 KURASHIKI  Okayama                  756,000                      120,000                    5,000,000                11,500,000 Khóa tiếng
32  ASIA University  Yamaguchi                  860,000                      105,000                    5,000,000                11,500,000 Khóa tiếng
33 SENDAGAYA  Tokyo                  934,000                      115,000                    6,000,000                11,500,000 Khóa tiếng
34 NITO INTERNATIONAL COLLEGE  Kanagawa                  710,000                        90,000                    5,000,000                11,500,000 Khóa tiếng
35 JIN TOKYO JAPANESE LANGUAGE SCHOOL  Tokyo                  795,000                      125,000                    6,000,000                11,500,000 Khóa tiếng
36 Kinki Osaka 828000                      115,000                    5,000,000                11,500,000 Khóa tiếng
37 Arsm Nagoya                  720,000                        90,000                    5,000,000                11,500,000 Khóa tiếng
38 Abeno Osaka                  787,000                      103,000                    5,000,000                11,500,000 Khóa tiếng

 

Danh sách tuyển sinh các trường Nhật Bản
Stt Tên trường Thành phố/ Tỉnh Chuyên ngành chính Học bổng Điều kiện tuyển sinh
1 IPU Đại học quốc tế
Thái Bình Dương
Okayama Quản trị kinh doanh 30% – 100%/4 năm Tốt nghiệp THPT, đang học cao đẳng,đại học
Khoảng trống tốt nghiệp THPT không quá 3 năm
GPA>7.0
IELTS 5.5, N5
2 KCG Học viện kỹ
Thuật máy tính
Kyoto
Kyoto Khoa học thông tin và kỹ thuật máy tính 20% Tốt nghiệp THPT, đang học cao đẳng,đại học
Khoảng trống tốt nghiệp THPT không quá 3 năm
GPA>7.0
IELTS 5.5, N4
3 Trường nhật ngữ
Sendagaya
Tokyo Học ngôn ngữ tiếng Nhật 100.000 JPY – 500.000 JPY/năm Tốt nghiệp THPT, đang học cao đẳng,đại học
Khoảng trống tốt nghiệp THPT không quá 3 năm
GPA>7.0
IELTS 5.5, N5
4 Kỳ thi JPUE Khắp nước Nhật Kỳ thi vào 50 trường đại học 10% – 100% Tốt nghiệp THPT, đang học cao đẳng,đại học
Khoảng trống tốt nghiệp THPT không quá 3 năm
GPA>7.0
IELTS 5.5, N4
5  KOHWA  Tokyo    Học sinh tốt nghiệp trong vòng 1 năm, điểm > 7.0
6  SHINJUKU  Tokyo  Chỉ tuyển học sinh nữ. Học sinh tốt nghiệp trong vòng 1 năm, điểm > 7.0
7  WISDOM  Chiba  Tốt nghiệp trong vòng 2 năm, điểm > 6.0
8  CANAAN  Tokyo  Chỉ tuyển học sinh nữ. Học sinh tốt nghiệp trong vòng 2 – 3 năm, điểm > 7.0
9  WESTCOAST  Tokyo  Học sinh tốt nghiệp trong vòng 2 – 3 năm, điểm > 6.5. Yêu cầu trình độ tiếng Nhật N5
10 TMC  Chiba  Chỉ tuyển học sinh nữ. Học sinh tốt nghiệp trong vòng 2 – 3 năm, điểm > 7.0
11 3H  Chiba  Học sinh tốt nghiệp trong vòng 1 năm, điểm > 7.0, tiếng Nhật tốt
12 SHINTOMI  Chiba  Tốt nghiệp trong vòng 2 năm, điểm > 6.0
13  YAMATE  Saitama  Yêu cầu TN trong vòng  2 năm, điểm > 6.0
14 HVQT Tokyo  Tokyo  Học sinh TN trong vòng 2 -3 năm, điểm > 6.0
15 ADVANCE  Nagoya  Tốt nghiệp trong vòng 3 năm, điểm > 5.5, tiếng Nhật tốt
16 NORTH RIVER  Nagoya  Chỉ tuyển học sinh nữ, tốt nghiệp trong vòng 2 năm, điểm các năm tối thiểu > 6.5
17 YOKOHAMA  Yokohama  Điểm học bạ trên 6.5
18 KYUSHU Gengo   Fukuoka  Tốt nghiệp trong vòng 5 năm, điểm 5.0 trở lên
19  HVGD NAGOYA  Nagoya  Học sinh TN trong vòng 3 năm, điểm > 5.0
20 WASEDA EDU  Tokyo  Điểm trên 6.5, khoảng trống 2 – 3 năm
21 JILC  Fukuoka  Tốt nghiệp trong vòng 4 năm, điểm 5.9 trở lên
22  TOYAMA THƯỜNG  Toyama  Tuyển học sinh TN trong vòng 5 năm
23 SENDAI  Sendai  Yêu cầu TN trong vòng 3 năm, điểm > 5.5
24 KUMAMOTO  Kumamoto  Yêu cầu TN trong vòng 3 năm, điểm > 5.5
25 SHOIN  Kyoto  Học sinh tốt nghiệp trong vòng 5 năm, điểm > 5.5
26 OSAKA GAIGO  Osaka  Tốt nghiệp trong vòng 3 năm, điểm > 5.5
27 YAMATO  Nara  Yêu cầu TN trong vòng  2 năm, điểm > 6.0
28 KOGAKUIN  Hachioji  Học sinh TN trong vòng 3 năm, điểm > 5.5
29 ISB   Tokyo  khoảng trống 5 năm, học lục 6.0, yêu cầu chứng chỉ N5 hoặc chứng chỉ khác tương đương
30 ISI  Nagano  Học sinh TN trong vòng 4-5 năm, điểm > 6.0
31 KURASHIKI  Okayama  Học sinh TN trong vòng 3 – 4 năm, điểm > 6.0
32  ASIA University  Yamaguchi  Học sinh TN trong vòng 3 – 4 năm, điểm > 5.5. Lời phê tốt trong học bạ
33 SENDAGAYA  Tokyo  Học sinh tốt nghiệp trong vòng 3 năm, điểm trung binh học 6,5 trở lên
34 NITO INTERNATIONAL COLLEGE  Kanagawa  Học sinh tốt nghiệp THPT trở lên, ko yêu cầu điều kiện GPA
35 JIN TOKYO JAPANESE LANGUAGE SCHOOL  Tokyo  Học sinh tốt nghiệp THPT trở lên không quá 2 năm, điểm trung bình học 6,0 trở lên
36 Kinki Osaka  Học sinh tốt nghiệp THPT trở lên không quá 2 năm, điểm trung bình học 6,0 trở lên
37 Arsm Nagoya  Học sinh tốt nghiệp THPT trở lên không quá 2 năm, điểm trung bình học 6,0 trở lên
38 Abeno Osaka  Học sinh tốt nghiệp THPT trở lên không quá 2 năm, điểm trung bình học 6,0 trở lên

 

Hy vọng với các thông tin chi tiết về từng trường Nhật Bản ở trên, các bạn học sinh sẽ tìm được trường phù hợp với học lực, tài chính và mong muốn của bản thân.


Mọi chi tiết về đăng ký du học và săn học bổng Nhật Bản, vui lòng liên hệ:

THÔNG TIN LIÊN HỆ

TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC ATLANTIC

Công ty Giáo dục và Đào tạo quốc tế Đại Tây Dương  – Công ty uy tín với 20 năm kinh nghiệm tư vấn du học quốc tế

  • Trụ sở chính: 33 Phố Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  • Email: duhoc@atlantic.edu.vn
  • Hotline: 093 335 35 38/0936 450 050/0934 669 239/093 335 35 38/19000033

Nhóm liên quan: , , , ,