Nguồn hỗ trợ tài chính cho du học Anh

Chương trình học bổng Chevening của Anh nhằm mục đích đưa những nhà lãnh đạo, những người ở vị trí then chốt và những người có khả năng ảnh hưởng trong tương lai đến Vương quốc Anh học sau đại học. Để đủ điều kiện, bạn phải có một thành tích tốt và có tiềm năng phát triển lên một vị trí lãnh đạo và có tầm ảnh hưởng trong ngành nghề bạn lựa chọn.


Học bổng Chevening được cấp hàng năm cho các sinh viên từ nhiều nước. Học bổng sẽ bao gồm toàn bộ hoặc một phần chi phí một năm học sau đại học tại Vương quốc Anh. Sau khi bạn đã hoàn thành khóa học, bạn sẽ phải quay trở lại nước của mình.

Bạn có thể tìm hiểu thêm trên trang web Chevening và trang web Chevening của Hội đồng Anh Việt Nam

Học bổng Royal Society (Học bổng của Viện khoa học Vương quốc Anh)

Royal Society có các xuất học bổng cho các nhà nghiên cứu từ Bắc Mỹ và châu Á. Mục đích là để thu hút các nhà khoa học sau tiến sĩ xuất sắc thực hiện các công trình nghiên cứu có giá trị tại các phòng thí nghiệm Vương quốc Anh.

Học bổng cho các nhà nghiên cứu sau tiến sĩ từ Mỹ và Canada tối đa là hai năm và các nhà nghiên cứu từ châu Á tối đa là một năm. Các nước châu Á bao gồm:

• Trung Quốc

• Ấn Độ

• Nhật Bản

• Hàn Quốc

• Brunei

• Myanma

• Campuchia

• Inđônêxia

• Lào

• Philippin

• Singapore

• Thái Lan

• Việt Nam

Các nghiên cứu phải có liên quan tới các chủ đề khoa học tự nhiên. Học bổng không được trao cho các lĩnh vực khoa học xã hội hoặc nghiên cứu y học.

Để tìm hiểu thêm và đăng ký học bổng, truy cập trang web Royal Society

Bạn cũng có thể tìm các học bổng sau đại học và đại học trong phần Tìm kiếm học bổng

  • Chevening
  • CSFP
  • Royal Society
  • British Council Scotland