Danh Sách Các Trường Đại Học Ở Úc

Để tiện cho các bậc phụ huynh và các bạn học sinh trong việc chọn trường đi du học tại Úc, Công ty tư vấn du học Atlantic xin đưa ra danh sách các trường đại học tại Úc.

1

Adelaide University

www.adelaide.edu.au

2

Autralian Catholic University

www.acu.edu.com

3

Bond University

www.bond.edu.au

4

Central Queensland University

www.cqu.edu.au

5

Charles Sturt University

www.csu.edu.au

6

Curtin University of Technology

www.curtin.edu.au

7

Deakin University

www.deakin.edu.au

8

Edith Cowan University

www.ecu.edu.au

9

Flinders University

www.flinders.edu.au

10

Griffith University

www.gu.edu.au

11

James Cook University

www.jcu.edu.au

12

La Troble University

www.latrobe.edu.au

13

Macquarie University

www.mq.edu.au

14

Monash University

www.monash.edu.au

15

Murdoch University

www.murdoch.edu.au

16

Northern Territory University

www.ntu.edu.au

17

Queensland University of Technology

www.qut.edu.au

18

RMIT University

www.rmit.edu.au

19

Southern Cross University

www.scu.edu.au

20

Swinburne University of Technology

www.swin.edu.au

21

The Australian National University

www.anu.edu.au

22

The University of Melbourne

www.unimelb.edu.au

23

The University of New England

www.une.edu.au

24

The University of New South Wales

www.unsw.edu.au

25

The University of New Castle

www.newcastle.edu.au

26

The University of Queensland

www.uq.edu.au

27

The University of Sydney

www.usyd.edu.au

28

The University of Western Australia

www.uwa.edu.au

29

University of Ballarat

www.ballarat.edu.au

30

University of Canberra

www.canberra.edu.au

31

University of Notre Dame, Australia

www.nd.edu.au

32

University of South Australia

www.unisa.edu.au

33

University of Southern Queensland

www.usq.edu.au

34

University of Tasmania

www.utas.edu.au

35

University of the Sunshine Coast

www.usc.edu.au

36

University of Technology, Sydney

http://www.uts.edu.au/international

37

University of Western Sydney

www.uws.edu.au

38

University of Wollongong

www.uow.edu.au

39

Victoria University

www.vu.edu.au