Du học Pháp cần gì?

Điều kiện cần và đủ để du học Pháp là gì ?

Dưới đây là những điều kiện cần có để bạn có thể sang du học tại Pháp.

  • Chuẩn bị về tiếng Pháp/ tiếng Anh :

– Tiếng Pháp : TCF – B1 trở lên (theo chuẩn Châu Âu)
– Tiếng Anh : IELTS 6.0 trở lên và TCF – A2 trở lên

  • Kỹ năng phỏng vấn tại Campusfrance
  • Chọn trường thích hợp : Bạn phải tìm hiểu về chất lượng, khía cạnh giáo dục khác (ngành học, phương pháp đào tạo…), chi phí (học phí và sinh hoạt phí…), chương trình học tiếng, nơi ở, an ninh cá nhân, sinh hoạt xã hội (Cộng đồng người Việt hay hội sinh viên Việt Nam), địa thế và thời tiết …

Ms. Mỹ Ngọc, công ty tư vấn du học Đại Tây Dương

Nhóm liên quan: ,