Hệ thống đào tạo du học tại Pháp

Nước Pháp là một trong những nước có thế mạnh trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo. Mỗi năm Pháp tiếp nhận gần 1500 sinh viên Việt Nam – số lượng này tăng liên tục – và không dưới 150 hiệp định hợp tác đã được ký kết giữa các trường đại học Pháp và Việt Nam bởi vì du học Pháp là quyền lợi và sáng suốt.

Có hai hệ đào tạo khi du học Pháp: dài hạn và ngắn hạn.

Hệ đào tạo dài hạn

Được chia thành ba giai đoạn với các văn bằng: DEUG, Licence, Maitrise,DESS, hoặc DEA và Doctorat. Mục tiêu đào tạo: mục tiêu truyền thống của các hệ đào tạo dài hạn đại học là đào tạo cán bộ giảng dạy và nghiên cứu.Tuy nhiên, các trường đại học cũng như các chương trình đào tạo cán bộ chuyên nghiệp với các môn học có tính thực hành cao đặc biệt là các chương trình MST,MSG,IUP,DESS.

Hệ đào tạo ngắn hạn

Các chương trình đào tạo ngắn hạn cho phép đạt được các bằng BTS (trung cấp kỹ thuật) hoặc DUT (cao đẳng kỹ thuật) sau hai năm đào tạo và một hoặc hai tháng thực tập. Mục đích đào tạo: Các khoá học chuyên nghiệp này đào tạo kỹ thuật viên, cán bộ kỹ thuật chuyên nghiệp. Sau khi ra trường các sinh viên có thể đi làm ngay hoặc tiếp tục học năm thứ ba hệ dài hạn đặc biệt là các sinh viên DUT vì chương trình đào tạo này gần với hệ đại cương hơn so với chương trình BTS.