Thông Tin Về Du Học Tự Túc

Hiện tại nhiều gia đình có điều kiện muốn cho con em mình ra nước ngoài học tập để có được môi trường giáo dục tốt nhất, chúng tôi xin cung cấp tới các bạn thông tin về du học tự túc.

Du học tự túc

Là khi du học sinh tự trả các chi phí liên quan đến du học. Hiện nay, có một số xu hướng du học phổ biến với các học sinh, sinh viên.

Du học toàn phần

Là khi du học sinh học toàn bộ chương trình/ bậc học ở nước ngoài, theo các chương trình học bổng hoặc tự túc. Ưu thế của hình thức du học này là: (1) Ngay từ đầu được tiếp thu nền văn hoá, xã hội và giáo dục chuẩn của quốc gia đến du học nên thuận lợi hơn trong việc tiếp thu, mở mang kiến thức mọi mặt; (2) Các kiến thức hoặc các mối quan hệ tạo dựng được có tính tập trung, có chất lượng và có chiều sâu – do sinh sống và học tập tại một khu vực trong một thời gian đáng kể – thuận lợi cho sự nghiệp về sau.

Du học bán phần

Du học chuyển tiếp từ Việt Nam sang nước khác

Đây là hình thức các trường đại học trong nước liên kết với các trường đại học ở nước ngoài để đào tạo bán du học, tức là sinh viên học một phần chương trình tại Việt Nam và phần còn lại tại nước ngoài. Ưu thế của loại hình du học này là: (1) Tiết kiệm hơn về mặt chi phí so với du học toàn phần ở nước ngoài; (2) Là bước đệm và thời gian kiểm chứng lý tưởng đối với du học sinh trước khi chính thức du học tại nước ngoài (du học sinh có thời gian tập dượt các vấn đề: phương pháp học, quản lý bản thân và công việc… tự điều chỉnh cho phù hợp với du học tại nước ngoài về sau).

Du học chuyển tiếp giữa các nước ở nước ngoài

Đây là hình thức du học cho phép sinh viên học theo từng giai đoạn ở những quốc gia khác nhau, bằng cấp thường do một trường nước ngoài liên kết đào tạo cấp. Các ưu thế của du học chuyển tiếp là: (1) Chi phí có thể thấp hơn khá nhiều so với hình thức du học toàn phần tại các nước phát triển; (2) Bằng tốt nghiệp được công nhận rộng rãi trên toàn thế giới chứ không phải chỉ ở Việt Nam hay ở một quốc gia cụ thể nào; (3) Sinh viên có điều kiện đi nhiều nước, sống, học tập, trải nghiệm kinh nghiệm trên nhiều lĩnh vực – do yêu cầu của chính chương trình. Những kiến thức này rất có lợi cho sinh viên khi ra công tác.

Nhóm liên quan: ,