Trường Cao đẳng Quốc tế Curtin (CIC)

Trường Cao đẳng Quốc tế Curtin là trường liên kết của trường Đại học Curtin , học sinh của trường sẽ được học tập và sử dụng trang thiết bị của trường Đại học và được đảm bảo vào học chương trình chuyển tiếp của trường Đại học Curtin .Các khoá học của trường khai giảng vào tháng 2, 6, 10.

http://westernedu.org/wp-content/uploads/images26.jpg

Chương trình học của trường:

Khoá Dự bị:

 • Thời gian: 2 kỳ (8 tháng)
 • Học phí: A$10.200
 • Yêu cầu: IELTS 5.0/TOEFL 500

Khoá học Đại học: 2 kỳ (8 tháng)

 • Cao đẳng Thông tin đại chúng: A$13.800
 • Cao đẳng Thiết kế: A$13.600
 • Cao đẳng Công nghệ Thông tin: A$ 12.975
 • Cao đẳng Khoa học Kỹ thuật: A$ 8.400/kỳ; A$13.950/2 kỳ; A$19.500/3 kỳ
 • Cao đẳng Khoa học Sức khoẻ: A$ 7.500/kỳ; A$12.600/2 kỳ; A$17.700/3 kỳ
 • Cao đẳng Khoa học thể chất: A$ 6.400/kỳ; A$11.725/2 kỳ; A$17.050/3 kỳ
 • Cao đẳng Khoa học Môi trường: A$ 7.600/kỳ; A$12.700/2 kỳ; A$17.800/3 kỳ

Yêu cầu: IELTS 5.5/TOEFL 525

Khoá học Thạc sĩ:

+ Kế toán:

 • Yêu cầu tốt nghiệp Đại học, IELTS 6.5
 • Thời gian học: 3 kỳ
 • Học phí: A$26.400/khoá

+ Kế toán chuyên sâu:

 • Yêu cầu tốt nghiệp Đại học, IELTS 6.5
 • Thời gian học: 4 kỳ
 • Học phí: A$35.200/khoá

+ Thương mại:

 • Yêu cầu tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế, Thương mại, IELTS 6.5
 • Thời gian học: 4 kỳ
 • Học phí: A$35.200/khoá

Nhà ở:

Trường có nhiều loại nhà ở để sinh viên lựa chọn: Ký túc xá, thuê nhà riêng, ở với gia đình người Úc… Nhưng sinh viên dưới 18 tuổi phải có người giám hộ và gia đình chủ nhà có thể là người giám hộ cho các em. Chi phí sinh hoạt khoảng A$160- 190/tuần.