Du học hè

3

TRẠI HÈ GIAO LƯU VĂN HOÁ QUỐC TẾ 2016 – “Trải nghiệm năm châu – Phát triển nhân cách”

Sau 4 năm triển khai Trại hè giao lưu quốc tế với hơn 250 học sinh tham gia, ATLANTIC INTERNATIONAL EDUCATION AND TRAINING cùng các Tổ chức Giáo dục, các trường Đại học uy tín tiếp tục triển khai Trại hè giao lưu văn hoá quốc tế 2016 với chủ đề “Trải nghiệm năm châu […]