Du học hè

IMG_0118

TRẠI HÈ GIAO LƯU VĂN HOÁ QUỐC TẾ 2016

“Trải nghiệm năm châu – Phát triển nhân cách” Sau  4 năm triển khai, Trại hè giao lưu văn hoá quốc tế đã có hơn 200 học sinh đến từ nhiều trường THCS, THPT tham gia, thậm chí nhiều học sinh đã gắn bó với Trại hè trong suốt 3 – 4 năm. Với sự […]

1

Trại hè giao lưu văn hoá Mỹ: Bước đệm cho du học dài hạn

Nước Mỹ là quốc gia đứng đầu về số lượng du học sinh quốc tế mỗi năm. Giấc mơ Mỹ đã và đang song hành với nhiều học sinh, sinh viên các nước, trong đó có Việt Nam. Nhưng làm thế nào để hiểu hơn về nước Mỹ, trước khi đưa ra quyết định lựa […]

3

TRẠI HÈ GIAO LƯU VĂN HOÁ QUỐC TẾ 2016 – “Trải nghiệm năm châu – Phát triển nhân cách”

Sau 4 năm triển khai Trại hè giao lưu quốc tế với hơn 250 học sinh tham gia, ATLANTIC INTERNATIONAL EDUCATION AND TRAINING cùng các Tổ chức Giáo dục, các trường Đại học uy tín tiếp tục triển khai Trại hè giao lưu văn hoá quốc tế 2016 với chủ đề “Trải nghiệm năm châu […]